Eväsleipä 1.1.2021 – Sinua tarvitaan

29.12.2020

SINUA TARVITAAN!
Elämässä voi kokea paljonkin vastoinkäymisiä niin työssä, harrastuksissa kuin vapaa-ajallakin. Kaikki ei suju aina niin kuin haluaisi. Mutta se ei tarkoita, etteikö Jumala rakastaisi ja haluaisi auttaa. Varsinkin urheilussa vastoinkäymiset näkyvät heti suorituksissa. Tulee taukoja ja tulokset heikkenevät. Mutta kun on unelma ja tavoite, se kannattelee elämää. Näin urheilijat ponnistavat kaikella voimalla tavoitteisiin loukkaantumisista ja ahdistuksista huolimatta. Paavali rohkaisee Filippiläiskirjeessä 3:12-14: Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa.

Talenttimme

Jumala seuraa meidän jokaista askeltamme ja ponnistuksiamme ja meillä jokaisella on erilaisia tehtäviä ja harrastuksia, jotka rakentavat elämäämme. Kuitenkin voimamme tulee Herralta. Taivaalliselle Isällemme on tärkeätä meidän sydämemme asenne. Hyvät teot ja suoritukset eivät auta, jos asenne elämässämme ei ole Jumalan mielen mukainen. Psalmissa 147:10, sanotaan: Hevosen voima ei ole Herran silmissä mitään, miehen juoksu ei hänen katsettaan käännä. Herra katsoo niihin, jotka häntä palvelevat, niihin, jotka panevat toivonsa Herran armoon.

Meille jokaiselle on annettu oma talenttimme. Talenttiemme käyttämisessä tarvitsemme oikeaa asennetta. Annammeko lahjamme ja aikamme, kätemme ja jalkamme Herramme työhön toistemme ja lähimmäistemme auttamiseen. Auttamisen halu ei synny pakosta, vaan ilosta ja rakkaudesta Herraan Jeesukseen. Meidän on Paavalin tavoin kohdistettava katse Kristukseen ja Hänen armoonsa. Yksin armosta pelastumme. Yksin armosta teemme myös Herran työtä. Armo riittää ja Jeesuksen veri puhdistaa. Jokainen talenttimme on arvokas ja Herra haluaa käyttää meitä. Olemme siis rakastettuja, Jumala ei hylkää, Hän ohjaa ja kuljettaa. Hän varustaa ja antaa tehtävän jokaiselle.

Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu kirjoitus: Joka ylpeilee, ylpeilköön Herrasta. 1 Kor. 1: 27–31.

Siunausta ja menestystä vuodelle 2021!
Harri

Share This