Piirijohtajan palsta

1Moos. 3: 8-15 Gal. 4: 3-7 Luuk. 1: 39-45 On suuri asia, jos saa olla mukana jossakin hyvin tärkeässä tehtävässä. … Jatka lukemista MARIAN ILMESTYSPÄIVÄ

MARIAN ILMESTYSPÄIVÄ


1Moos. 3: 8-15
Gal. 4: 3-7
Luuk. 1: 39-45

On suuri asia, jos saa olla mukana jossakin hyvin tärkeässä tehtävässä. Hyvä uutinen on, että Herra tahtoo meidät työtovereikseen.   Esimerkkinä tästä on tällä kertaa Jeesuksen äiti Maria. Adam ja Eeva joutuivat käärmeen pettämäksi Eedenin puutarhassa. Tämä synnin esiintulo on johtanut pitkään prosessiin ihmiskunnassa. Ensimmäisten ihmisten kautta koko ihmiskunta on tullut osalliseksi synnistä ja sen seurauksista. Synti vallitsee yhä maailmassa ja meissä. Kuitenkin aivan Raamatun alkulehdillä, heti syntiinlankeemuksen jälkeen luvataan, että ”vaimon siemen” polkee rikki käärmeen pään. Käärmeen muodossa synti houkutteli ihmisen lankeamaan. Maria sai tehtävän olla tuo nainen, jonka lapsi aikanaan murskaisi synnin vallan maailmassa. Enkeli ilmoitti Marialle tehtävän ja hän otti sen vastaan.

Elisabetin ja Sakariaan taloon tullessaan Maria sai vastaansa iloisen tervehdyksen: ”Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä!” Elisabet odotti perheeseen kauan kaivattua lasta. Pitkien vuosien aikana Elisabet ja Sakarias olivat varmasti pettyneet odottamiseen. He olivat vuosien ajan odottaneet perillistä, jota vain ei tullut. Sitten yllättäen Sakarias sai kuulla, että hän ja Elisabet saisivat lapsen. Nyt Elisabet sitten kantoi lasta. Eikä mitä tahansa lasta, vaan profeettaa. Oli kulunut monta vuosisataa, eikä Israelista ollut noussut yhtään profeettaa. Nyt oli profeetta tulossa Israeliin. Johannes hypähti Elisabetin kohdussa kun he kohtasivat Marian ja Jeesuksen hänen kohdussaan. Jeesus tunnistettiin hengessä Herraksi jo ennen syntymää. Elisabetin kohtaaminen varmasti vahvisti Mariaa hänen valmistautuessaan tehtäväänsä Jeesuksen äitinä.

Syntiinlankeemuksesta alkanut ajanjakso saapuu eräänlaiseen päätepisteeseensä enkelin ilmoittaessa Marialle hänen raskaudestaan ja Jeesuksen Messiaan syntymästä. Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta lähtien olemme eläneet täytetyn työn aikaa. ”Se on täytetty” sanoi Jeesus ristillä ja kallisti päänsä. Kaikki mitä tarvitaan meidän pelastamiseksemme, on tehty. Odotamme sitä, että Jeesus tulee takaisin. Meidän syntimme on sovitettu Golgatan keskimmäisellä ristillä. Hinta meidän lunastamiseksemme on maksettu.

Jeesus vertaa lopun aikoja synnytystuskiin. Seurakunta elää siis synnytystuskien keskellä. Maria koki synnytyksen tuskat ja vaivat, niin kuin moni nainen on kokenut ja kokee yhä. Mariasta Jeesus syntyi ihmiseksi. Jeesuksessa yhdistyvät ihmisyys ja Jumala. Maria edustaa ihmistä ja ihmisyyttä. Pyhä Henki on Jumala, jonka vaikutuksesta lapsi sikisi Marian kohdussa. Jumaluuden lailla myös Jeesuksen ihmisyys oli välttämätön meidän kannaltamme. Jumalahan olisi pärjännyt aivan hyvin ylhäisyydessään. Miten meidän silloin olisi käynyt? Meidän vuoksemme Jumalan täytyi syntyä Mariasta ihmiseksi maailmaan. Täytyi tulla lähelle, samaistumisen kohteeksi, esimerkiksi. Marian tehtävä Herran äitinä oli äärimmäisen tärkeä. Myös Maria on meille esimerkkinä niin kuin monet Raamatun henkilöt. Maria kantoi sen taakan, jopa häpeän, mikä liittyi Jeesuksen maailmaan tulemiseen. Jumala käytti työtoverinaan Mariaa nuorta tyttöä. Jumala käyttää työtovereinaan meitä tavallisia ihmisiä.

Jeesuksen lunastustyön kautta meidät on nostettu orjan asemasta lapsen asemaan. Niin kuin Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeessä: ”Sinä et siis enää ole orja vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen” (Gal.4:7). On paljon olla Jumalan lapsi. Orja voi olla uskollinen ja paljon haltija mutta lapsi perii isänsä omaisuuden. Orjia voi ostaa tai myydä mutta lapsi on samaa verta ja lihaa isänsä kanssa. Lapsen asema ei muutu suhdanteiden heiluttaessa laivaa. ”Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä” (Joh.1:12). Jeesuksen nimessä me olemme Jumalan lapsia. Jeesuksen nimessä ihmiskunnan ensimmäinen suuri murhe muuttuu iloksi. Jumala korjaa sen mikä on mennyt rikki. Olemme jälleen Jumalan lapsia.

Jer. 26:12-16 Ilm. 3: 14-19 Joh. 12:37-43 Se portti on ahdas ja tie kapea, joka vie elämään. Ja harvat sen … Jatka lukemista JEESUS, PAHAN VALLAN VOITTAJA 3.PAASTONAJAN SUNNUNTAI

JEESUS, PAHAN VALLAN VOITTAJA 3.PAASTONAJAN SUNNUNTAI

Jer. 26:12-16
Ilm. 3: 14-19
Joh. 12:37-43

Se portti on ahdas ja tie kapea, joka vie elämään. Ja harvat sen löytävät.(Matt.7:14). Me elämme Suomessa, jossa on pitkät valtion- ja kansankirkolliset perinteet. Väestöstä valtaosa kuuluu johonkin kristilliseen kirkkokuntaan. Tämä historia on yhteistä suurimmassa osassa Eurooppaa. Varsinkin takavuosina on ehkä ollut kiusaus ajatella, että suomalaiset kuuluvat suunnilleen kaikki tuon kapean tien kulkijoihin ja se leveä tie on ne pakanakansat, joilla ei ole kristillistä kirkkoa vaan joku muu uskonto.

Tänä päivänä on helposti nähtävissä koko Euroopan laajuisesti se tosiasia, että kirkko tai kristinusko ei ole mikään itsestäänselvyys. Tänä päivänä on sosiaalisesti luvallista ja jopa muodikasta jättää eropaperit ja erota kirkosta. Aina se ei ole ollut mahdollista lainkaan ja viimeisten vuosikymmenien aikana se ei ole ollut läheskään yhtä helppoa. Olen tavannut ihmisiä, jotka ovat joutuneet perustelemaan kirkosta eroamisen papille kirkkoherranvirastossa. Nyt ihmisillä on aito valinnanvapaus suhteessa kirkkoon ja tämä näkyy tunnetusti tilastoissa. Valinnanvapaus on hyvä asia mutta on selvää, että kirkon jäsenmäärän väheneminen aiheuttaa kipua ja suuria haasteita. Mitähän tapahtuu, jos pyörä pyörähtää vielä lisää ja kristityn nimen kantaminen muuttuu sosiaalisesti epäsopivaksi?

On selvää, että kristinusko ei ole häviämässä Euroopasta. Yhtä selvää on, että pikkuhiljaa lähestymme Jeesuksen esittämää ”kapean tien” mallia. ”Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen.”(Joh.12:37). Usko Jeesukseen on aina Pyhän Hengen työ ihmisessä. Vaikka näkisimme omin silmin tunnustekoja ja todisteita emme uskoisi, ellei Jumala vaikuttaisi uskoa meissä. Näin oli Jeesuksen tehdessä ihmetekoja ja näin on tänäänkin. Meillä on nähtävissä vakuuttavia todisteita Raamatussa ja seurakunta todistaa olemassaolollaan. Tästä huolimatta vain harvat pitävät totena Jeesuksen ja turvautuvat häneen.

Johannes kertoo meille evankeliumissaan, kuinka monet arvostetut juutalaisyhteisön jäsenet uskoivat Jeesukseen. Kuitenkaan he eivät yhteisön paineen alla uskaltaneet tunnustaa sitä. Synagogasta erottaminen (Joh.12:42-43) tarkoitti käytännössä juutalaisyhteisön ulkopuolelle joutumista. Yhteisön paine sitoo meitä kaikkia. Se ilmenee eri tavalla eri aikoina ja eri paikoissa. Jeesuksen ajan juutalaisyhteisö oli hyvin ankara tässä suhteessa. Meillä on paljon helpompaa. Voimme vapaasti tunnustaa uskomme Kristukseen. Meidän ei tarvitse pelätä eroon joutumista perheestämme tai työpaikan menettämistä. Monet eivät kuitenkaan käytä tätä vapautta. Pienikin sosiaalinen paine on liikaa. Ehkä uskomme Jeesukseen mutta vaikenemme siitä silloin kun olisi tilaisuus kertoa Jeesuksesta eteenpäin.

Jeesus on pahan vallan voittaja. Kaikki on tehty meille valmiiksi Golgatan keskimmäisellä ristillä. ”Se on täytetty” sanoi Jeesus. Mitään ei tarvitse enää tehdä, eikä voikaan tehdä koska kaikki on valmista. Meidän tehtäväksemme jää vain Jeesuksen seuraaminen. Me voimme luottaa siihen, että olemme varmoissa käsissä. Jeesus tahtoo pitää meistä huolen ja kantaa meitä silloin kun emme itse jaksa. Kuitenkin hän johdattaa meidät ottamaan itse askeleita silloin, kun voimme sen tehdä. Ja hän antaa voiman, päivän kerrallaan.

2Kun. 20: 1-7 1Kor. 10: 12-13 Mark. 9: 17-29 Rukous voi muuttaa koko elämämme. Usko ja luottamus Jeesukseen voi olla … Jatka lukemista RUKOUS JA USKO 2.PAASTONAJAN SUNNUNTAI

RUKOUS JA USKO 2.PAASTONAJAN SUNNUNTAI

2Kun. 20: 1-7
1Kor. 10: 12-13
Mark. 9: 17-29

Rukous voi muuttaa koko elämämme. Usko ja luottamus Jeesukseen voi olla koko elämän kantava voima. Rukous on tämän luottamuksen hedelmä. Evankeliumin poika oli ollut vuosia pahan hengen riivaamana. Henki vaikutti pojassa käytöstä, jonka me luultavasti tulkitsisimme olevan itsetuhoista. Vanhemmat ovat joutuneet pelastamaan lapsensa varmasti lukuisia kertoja ties mistäkin tilanteesta. Lapsi on ollut vanhemmilleen erityislapsi, joka on vaatinut paljon normaalia enemmän huolenpitoa. Tilanne on varmasti myös vaikuttanut perheen toimeentuloon muutenkin niukan elämän piirissä. Pojassa oli perheen tulevaisuus.

Vanhemmat kuulevat sanoman Jeesuksesta. Jeshua, joka käännettynä tarkoittaa, Herra pelastaa. Jeesus, jonka kerrottiin parantavan ja ajavan ulos riivaajia. Voisiko tuo mies tuoda avun Herralta, ikiaikojen Jumalalta. Arveltiin, että olisikohan siinä Messias. Messias, voideltu kuningas, joka pelastaisi kansan. Daavidin odotettu jälkeläinen ,vesa, joka palauttaisi Daavidin ajan kuningaskunnan kunniaansa. Suostuisiko Jeesus näkemään meidät? Voisiko Jeesus pelastaa meidän poikamme?

Kaikki juoksivat Jeesuksen perässä. Niin tuokin mies otti poikansa ja meni Jeesuksen perään. Etsi ja etsi, kunnes löysi. Henki vain ei ensin suostunut poistumaan. Asiat eivät usein lähdekään korjaantumaan heti. Jumala ikään kuin vielä kerran koettelee. Ensin hän odottaa, että käännymme hänen puoleensa ja sitten torjuu. Tarvitaan sinnikkyyttä. Ei saa kääntyä pois heti kun saa kieltävän vastauksen. Jumala toimii Lähi-Idän tinkimiskulttuurin tapaan. Ensimmäinen vastaus ei ole lopullinen vaan vasta neuvottelun aloitus. Näin meitä kehotetaan rukoilemaan, hellittämättä. Hiskiakin kuuli Jesajalta sanan siitä, että hän kuolisi. Hiskia kääntyi Herran puoleen ja rukoili. Profeetta ehti poistua palatsin sisäpihalle asti kun sana tuli Herralta, minä annan sinulle viisitoista vuotta. Lisäksi koko kansa pelastui Assyrian turmiovallasta. Entäs sitten kanaanilainen nainen? Hänkään ei hellittänyt kun Jeesus torjui. ”Saavathan koiranpenikatkin syödä isännän pöydältä putoilevia murusia” (Matt.15:27), Ja Jeesus auttoi.

Kun kuninkaan palvelijat nostelivat käsiään, niin läpi vain. Poika tiukasti kainalossa, läpi vain. Kuninkaan eteen. Jos tästä ei mitään tule, niin voi kaiken toivon heittää. Jeesuksen edessä on aina tilaa. On aina tilaa esittää asiansa. on tilaa synnille ja murheelle ja sairaudelle. Ne voi kaikki heittää Jeesuksen selkään. Jeesus kantoi pojan sairaudet. Vei ne ristille ja puhdisti kokonaan. Pahoilla hengillä ei ole muuta mahdollisuutta, kuin väistyä sieltä missä Jeesus astuu sisään. Jeesus parantaa ja pelastaa.

”Antaessaan teidän joutua koetukseen hän samalla valmistaa pääsyn siitä” (1Kor.10:13). Ihmisyyden alkuhämärässä Jumala salli kiusauksen ja koetuksen kohdata ihmiskuntaa. Ihmiskunta kahdessa ihmisessä, koki synnin musertavan voiman. Lupasi paljon ja vieläkin enemmän, antoi vähän ja huonoa. Samalla Taivaan ja maan Herra näytti ulospääsyn, tien ulos. Tai oikeastaan näytti tien takaisin sisälle, tien takaisin Jumalan yhteyteen. Tuo tie on Jeesus. Tuhansia vuosia ihmisillä oli vain lupaus tulevasta. Me olemme jo kaksi tuhatta vuotta saaneet iloita jo ylösnousseesta voidellusta kuninkaasta Kristuksesta. Jeesus kantoi meidät ristille synteinemme. Usko, että Jeesus on sinut pelastanut. Elä siitä ja kerro siitä.

Jeesuskin oli hääjuhlissa, ainakin kerran. Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, kuinka Jeesus oli opetuslapsineen häissä yhdessä äitinsä, Marian, kanssa (Joh.2:1-11). Näissä hääjuhlissa … Jatka lukemista KAANAAN HÄÄT

KAANAAN HÄÄT

Jeesuskin oli hääjuhlissa, ainakin kerran. Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, kuinka Jeesus oli opetuslapsineen häissä yhdessä äitinsä, Marian, kanssa (Joh.2:1-11). Näissä hääjuhlissa tapahtui se kamala virhe, että viini pääsi loppumaan. Nyt, jos muistelen omia häitäni, niin kaikki juomat taisivat meillä olla alkoholittomia. Kaanaan häissä kuitenkin viini näytteli keskeistä roolia. Viinin loppuminen kesken oli paha moka juhlien isännältä. Ehkä tupaan tuli vieraita enemmän kuin oli oletettu. Maria kuulee talon ongelmista ja tekee meitä paljon puhuttelevan ratkaisun. Hän kääntyy Jeesuksen puoleen! Olen sanottu, että Jumalalla on yksi ja vain yksi ratkaisu kaikkiin meidän ongelmiimme. Tuo ratkaisu on Jeesus. Meidän täytyy aina uudestaan, aina uudestaan, tulla Jeesuksen jalkojen juureen ja syvemmin oppia tuntemaan hänet. Meidän ihmisten tulee kääntyä aina kaikissa asioissamme Jeesuksen puoleen.

 

Jeesus oli Marian ratkaisu viiniongelmaan. Kun Maria kuuli ongelmista, niin hän ei marissut ja tuskaillut, ei panetellut eikä naureskellut. Hän varmasti ajatteli, että kenenkään ei tarvitse huomata tätä. Maria sanoi vain Jeesukselle: ”Heillä ei ole viiniä”. Itse asiassa talon isäntäkään tuskin tiesi vielä viinin loppuneen. Jeesus ensin vastusteli ja totesi, että Hänen aikansa ei ole vielä tullut. Varmasti jokin Jeesuksen äänessä kertoi, että kaikki ei ole tässä. Ehkä Jeesus vain kiusoitteli äidilleen näin sanoessaan. Huolet oli tuotu Jeesuksen tietoon, joten enää ei tarvinnut puhua asiasta enempää. Maria sanoi palvelijoille: ”mitä hän teille sanoo, se tehkää” Milloinkahan olen löytänyt omasta elämästäni tämän kaltaista asennetta? Jeesus saattaa olla elämämme tilanteissa usein se viimeinen oljenkorsi.

 

Jeesus käski sitten palvelijoita täyttämään kuusi kivistä vesiastiaa täyteen. Kun palvelijat sitten ammensivat vesiastioista, niin vesi oli muuttunut viiniksi, hyväksi viiniksi, kuten juhlaväki sitten asian totesi. Kaanaan häissä Jeesus ensi kerran toi ilmi voimansa tehdä tunnustekoja. Näistä teoista Jeesus olisi voitu tunnistaa messiaaksi, kauan odotetuksi pelastajaksi ja kuninkaaksi. Kuitenkaan mikään ei saanut kansanjohtajia tunnustamaan tätä. Kun on paljon vaakalaudalla, niin aina löytyy joku ”mutta”, joku syy ja peruste epäillä ja hylätä Jeesus. Veden muuttaminen viiniksi oli ensimmäinen tunnusteko. Viimeinen tunnusteko tapahtui ristillä, sen jälkeen, kun Jeesus oli juonut hapanviiniä. Jeesus sanoi: ”Se on täytetty”. Tähän ei ole tarpeen lisätä mitään. Siihen ei voikaan lisätä mitään. Se on jo tehty, kaikki on tehty. Jeesus kuoli ristillä ja siten sovitti meidät Jumalan kanssa. Voimme mennä Jumalan eteen uskoen, että näin on. Mitenkään muuten emme voikaan Jumalan eteen mennä, koska mikään synti ei kestä Jumalan edessä. Syntien täytyy olla sovitettu Jeesuksen verellä. Jeesus sanoo: ”Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä” (Joh.3:36)

Viime sunnuntaina oli jumalanpalveluksissa aiheena kasteen lahja. Kaste on kristikunnassa varmaan yksi kiistellyimmistä asioista. Tämä on sääli. Toisaalta riidat kertovat … Jatka lukemista USKO JA KASTE

USKO JA KASTE

Viime sunnuntaina oli jumalanpalveluksissa aiheena kasteen lahja. Kaste on kristikunnassa varmaan yksi kiistellyimmistä asioista. Tämä on sääli. Toisaalta riidat kertovat myös siitä, että kaste on tärkeä asia kristityille. Kiinnitetäänpä huomiomme muutamaan asiaan kasteesta.

 

Jumalan sana sanoo:

”Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet” (GAl.3:26-27)

 

Usko Jeesukseen ja kaste yhdistetään tässä Galatalaiskirjeen kohdassa. Kasteen kautta Kristus tulee Pyhässä Hengessä meihin ja meistä tulee Jumalan lapsia. Tämä voi kuitenkin olla todellisuutta meidän kohdallamme vain kun uskomme Jeesukseen. Luther opettaa Isossa katekismuksessaan kasteesta: ”Yksin usko tekee ihmisen kelvolliseksi ottamaan vastaan tämän pelastavan, Jumalallisen veden niin, että siitä on hyötyä” (Iso katekismus 4:33). Jos et pidä Raamattua Jumalan sanana, niin miten voit luottaa sakramenttiin, jonka Sana tekee todeksi? Jos sinulla ei ole Jumalan sanaa, niin sinulla ei ole kastettakaan. Vasta kun uskot Jeesukseen ja hänen lupauksiinsa, pidät totena Jumalan sanan, niin sinulla on vaikuttava ja tosi kaste.

 

Tiituksen kirjeestä:

”kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta” (Tiit.3:5-6)

 

Armo perustuu yksinomaan Jumalan työhön meissä. Jumalan lupaukset ovatkin olemassa vaikka emme uskoisi mihinkään niistä. Lupauksista Tiitus mainitsee: uudesti syntyminen, Pyhän Hengen saaminen, uudistuminen Hengen vaikutuksesta. Kaikki Jumalan lupaukset ovat tosia ja voimassa meille Kasteen ja siihen liittyvän uskon vaikutuksesta. Jeesus sanoo: ”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu” (Mark.16:16).

 

Jeesus opettaa:

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen” (Matt. 28:19)

 

Kastekäskyssä Jeesus kehottaa meitä käymään suureen tehtävään kaikkien kansojen evankelioimiseksi. On huomion arvoista, että Jeesus liittää juuri kasteen tällä tavalla evankelioimiseen. Kansat liitetään Kristuksen ruumiiseen kastamalla Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Vastuumme ei kuitenkaan lopu kasteeseen. Jeesus jatkaa: ”ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää.” (Matt.28:20). Kaste tarvitsee uskon ja usko tarvitsee opetusta ja vahvistusta. Tässä on meidän haasteemme kristittyinä, vanhempina ja opettajina.

”Opettaja, mikä on lain suurin käsky?” Näin tiivisti eräs Jeesuksen aikana elänyt mies kysymyksensä. Jeesus vastasi hänelle: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, … Jatka lukemista Käskyistä suurin!

Käskyistä suurin!

”Opettaja, mikä on lain suurin käsky?” Näin tiivisti eräs Jeesuksen aikana elänyt mies kysymyksensä. Jeesus vastasi hänelle: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” Jos tottelisimme tätä Jeesuksen käskyä, niin maamme ja koko maailmamme olisi melko lailla toisennäköinen.

Jos lähtökohtana pidetään sitä, mitä haluamme itsellemme, niin mitä meidän pitäisikään antaa esimerkiksi kaukaa tänne tulleelle turvapaikanhakijalle? Ihmisten halun tulla tänne ymmärtää, kun tiedostaa sen valtavan eron elintasossamme, suhteessa esimerkiksi Lähi-Itään. Tietenkin sota on myös jatkuva vaaratekijä siellä asuville. Omastaan antaminen on tärkeää mutta tärkeintä se ei ole. Tärkeintä on uskoa ja turvautua Jeesukseen syntiemme sovittajana. Lähimmäistä tulee auttaa niin kuin tahtoisi itseään autettavan. Ensin tulee kuitenkin rakastaa Jumalaa. Jeesus sanoo: ” Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon”.